Oppgradering
Scheduled Maintenance Report for CloudConnection
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 23, 2022 - 23:35 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 23, 2022 - 23:31 CET
Scheduled
Oppgradering:
- Portal: korrigert dato/tid til lokaltid for siste statusoppgradering
- Askås: forbedret henting av språktekstene fra VNet for å øke hastigheten
- PIDX: Endret namespacenavn i EDI -filene
- VBNxt: Mulighet for innlesning av ordre-filer fra Portalen
- Restolution: Begynt med innlesning til Visma Business direkte fra Restolution API
Posted Nov 23, 2022 - 23:20 CET
This scheduled maintenance affected: ØB Portal API, ØB Portal, and ØB Tidsstyring.