All Systems Operational
ØB Portal API ? Operational
90 days ago
99.22 % uptime
Today
ØB Portal ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ØB Tidsstyring ? Operational
90 days ago
99.22 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Nov 29, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 29, 00:04 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 28, 23:59 CET
Scheduled - Vi oppgraderer:
COMV-29 sette purrefritak på ansatte fra CatalystOne
TIV-35: Teqoverføring til BNxt: Forbedret feilmelding (lagt til fakturanummer i feilmelding)

Nov 28, 23:51 CET
Nov 28, 2023
Nov 27, 2023

No incidents reported.

Nov 26, 2023

No incidents reported.

Nov 25, 2023

No incidents reported.

Nov 24, 2023

No incidents reported.

Nov 23, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 23, 22:50 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 23, 22:45 CET
Scheduled - Vi oppgraderer:

UI: Problemet med parameter skjermbildet der Tidsstyringsnummer ikke er fylt ut. (BPC-265)

Data Enrichment / Data Eksport: Lagre primærnøkkel (FreeInf) i beskrivelsen til log, slik at loglinje kan spores mot rett tråd (CSS-272)

Nov 23, 22:24 CET
Nov 22, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 22, 23:06 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 22, 23:00 CET
Scheduled - Oppgradering:
Catalyst One: Korrigering av Payload mot CatalystOne API for saldooverføring (COMV-28)
Budsjettimport VBNxt: Batchhåndtering av budsjettlinjer pga store datamengder (CSS-270)

Nov 22, 22:42 CET
Nov 21, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 21, 22:05 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 21, 22:00 CET
Scheduled - Oppgradering:
COMV-27 Catalyst One - sending av kun ansatt guid og saldobalanse for å unngå API-problemer
VE-139: Energiløsning. Ta med prosjektnummer fra basisordre til ordrelinjene

Nov 21, 21:49 CET
Nov 20, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 20, 22:35 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 20, 22:30 CET
Scheduled - Oppgradering:
PKAKI-6: Retry-strategi for PKK kjøretøykontroll
Fikse sortering i SQL2File CSS-268
CatalystOne: Fikse kundeoppslag for kundenumre

UI:
Fikse config-No i parameter-bildet BPC-262
Fikse autocomplete for kundesøk BPC-263

Nov 20, 22:11 CET
Nov 19, 2023

No incidents reported.

Nov 18, 2023

No incidents reported.

Nov 17, 2023

No incidents reported.

Nov 16, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 16, 23:05 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 16, 23:00 CET
Scheduled - VI oppgraderer:
COMV-24: Overføring felt 1404 fra Catalyst One
BPC-252: Portal UI: Filter på kunde i firmautvalg i tidsstyringsbildet når kunde er valgt allerede.

Nov 16, 22:35 CET
Nov 15, 2023

No incidents reported.