Oppgradering API
Scheduled Maintenance Report for CloudConnection
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 21, 2023 - 22:05 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 21, 2023 - 22:00 CET
Scheduled
Oppgradering:
COMV-27 Catalyst One - sending av kun ansatt guid og saldobalanse for å unngå API-problemer
VE-139: Energiløsning. Ta med prosjektnummer fra basisordre til ordrelinjene
Posted Nov 21, 2023 - 21:49 CET
This scheduled maintenance affected: CC Portal API.