Oppgradering
Scheduled Maintenance Report for CloudConnection
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 23, 2023 - 22:50 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 23, 2023 - 22:45 CET
Scheduled
Vi oppgraderer:

UI: Problemet med parameter skjermbildet der Tidsstyringsnummer ikke er fylt ut. (BPC-265)

Data Enrichment / Data Eksport: Lagre primærnøkkel (FreeInf) i beskrivelsen til log, slik at loglinje kan spores mot rett tråd (CSS-272)
Posted Nov 23, 2023 - 22:24 CET
This scheduled maintenance affected: CC Portal API and CC Portal.