Oppgradering API
Scheduled Maintenance Report for CloudConnection
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 15, 2022 - 23:35 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 15, 2022 - 23:30 CET
Scheduled
Vi oppgraderer:
Integrasjon Doosan: Endring i håndtering av datoverdier
Fiks kundevisning i portalen
Hantverksdata: Fiks VAT-Koder for Leverandørsfaktura
Håndtering av tidsstyringer som ikke har neste kjøredato satt
Posted Nov 15, 2022 - 23:16 CET
This scheduled maintenance affected: ØB Portal API and ØB Portal.