Oppgradering API
Scheduled Maintenance Report for Økonomibistand
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jan 24, 2022 - 20:50 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jan 24, 2022 - 20:45 CET
Scheduled
Vi oppgraderer API-et: WooCommerce: Endring i datamodell pga problemer ved ordreoverføring, BugFix i forhold til henting av data der resultatet inneholder flere enn 100 rader. Ping Metode for Portal-API for å kunne teste om API er operativ,
Endret Visma.Net Salgsordreoverføring til nyere versjon hos Visma,
Posted Jan 24, 2022 - 20:43 CET
This scheduled maintenance affected: ØB Portal API and ØB Tidsstyring.