Oppgradering API + Tidsstyring
Scheduled Maintenance Report for Økonomibistand
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Oct 04, 2021 - 22:05 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Oct 04, 2021 - 22:00 CEST
Scheduled
Vi oppgraderer API: Det har gått veldig bra med den nye aktive overvåkingen på den ene av våre tidsstyringsmaskiner og dermed oppgraderer vi også resten av plattformen med denne funksjonaliteten. Dvs at våre driftsansvarlige får en tekstmelding og en epost når noe stopper og kan reagere på det uten at enten vi eller en kunde først må oppdage at en eller annen integrasjon ikke kjører. Det er et stort løft i forhold til driftssikkerheten av hele plattformen. Videre har vi en liten endring på Checkfront integrasjonen hvor det nå også er mulighet å oppdatere allerede overførte ordre i webhook - overføringen.
Posted Oct 04, 2021 - 16:15 CEST
This scheduled maintenance affected: ØB Portal API and ØB Tidsstyring.