Oppgradering UI
Scheduled Maintenance Report for Økonomibistand
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted May 19, 2022 - 23:05 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted May 19, 2022 - 23:00 CEST
Scheduled
Vi oppgraderer også brukergrensesnittet:
Nå er muligheten for å se status i tidsstyringen for en gitt integrasjon og klient. Det er lagt ut info om når den har kjørt sist, når den er planlagt til å kjøre neste gang og hvor ofte den kjører.
Posted May 19, 2022 - 22:58 CEST
This scheduled maintenance affected: ØB Portal.